Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Państwa jako klientów Agencji Nieruchomości Winnierz jest:  WINNERZ SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2/31, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000624250, NIP: 5252663659.

2) przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w wyniku kontaktu z Agencją lub dane otrzymane od współpracujących z nami Agencji lub firm, którym Państwo udostępnili te dane w celu skorzystania z usług pośrednictwa w zakresie nieruchomości. W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres nieruchomości, której dotyczą usługi pośrednictwa a w przypadku zawarcia umowy z Agencją, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub numer NIP w odniesieniu do Klientów-przedsiębiorców.

3) nie przetwarzamy żadnych danych szczególnych kategorii (tzw. „danych wrażliwych”);

4) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości zgodnie z Państwa dyspozycją;

b) w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem

5) Odbiorcami Państwa danych mogą być: inni klienci, korzystający z usług agencji w zakresie pośrednictwa nieruchomości lub osoby, które mogą być zainteresowane Państwa ofertą, inne, współpracujące z nami agencje nieruchomości, media, w tym media elektroniczne – w zakresie publikacji Państwa oferty, podmioty utrzymujące wyspecjalizowane systemy IT wspierające usługi pośrednictwa nieruchomości.

6) podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do powierzania danych współpracującym agencjom w celu realizacji Państwa zlecenia jak również w celu marketingu usług własnych.

7) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz dodatkowo przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń – w celu ewentualnej ochrony prawnej administratora. Nie później niż rok po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – trwale zniszczone;

8) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

11) ani administrator, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

12) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.

13) nasza strona internetowa używa plików „cookies”, tj. niewielkich plików tworzonych na dysku lokalnym komputera użytkownika naszych stron internetowych. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: